1. Bob Dylan

  Dylan, Bob, född Robert Zimmerman 24 maj 1941, amerikansk musiker, en av rockmusikens viktigaste låtskrivare och mest karismatiska sångare, Nobelpristagare i litteratur 2016.

 2. fotnot

  fotnot, not, notering, kort förklarande kommentar eller hänvisning satt med mindre stil än övrig brödtext och vanligen placerad nedtill på textsidan.
 3. not

  not, note, inom folkrätten ett skriftligt meddelande som skickas från en utländsk ambassad till utrikesdepartementet i det land där ambassaden ligger eller tvärtom.
 4. notabel

  nota´bel adj. ~t notabla ORDLED: not-abl-are
  Svensk ordbok
 5. omvårdnadsteori

  omvårdnadsteori, omvårdnadsmodell, omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp.
 6. notarie

  notarie [-a`r- äv. -a´r-] subst. ~n ~r ORDLED: not-ari-en
  Svensk ordbok
 7. notapparat

  no`tapparat subst. ~en ~er ORDLED: not--ap-par-at-en
  Svensk ordbok
 8. notabilitet

  notabilite´t subst. ~en ~er ORDLED: not-abil-itet-en
  Svensk ordbok
 9. notation

  notation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: not-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. notariatavdelning

  notaria`tavdelning subst. ~en ~ar ORDLED: not-ari-at--av-del-ning-en
  Svensk ordbok