1. läsa

  lä`sa verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: läsande, läsning
  Svensk ordbok
 2. efter

  1efter [ef`- äv. ef´-] prep.
  Svensk ordbok
 3. spela

  1spe`la verb ~de äv. spelte, ~t äv. spelt, pres. ~r ORDLED: spel-ar SUBST.: spelande (till 1,2,4--8), spelning (till 1,2,4 och 7); spel (till 1,2,4--8)
  Svensk ordbok