1. notariatavdelning

  notaria`tavdelning subst. ~en ~ar ORDLED: not-ari-at--av-del-ning-en
  Svensk ordbok
 2. notariat

  notaria´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: not-ari-at-et
  Svensk ordbok
 3. notarius publicus

  notarius pub´licus subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: not-ari-us publ-ic-us
  Svensk ordbok
 4. aresti-noter

  aresti-noter, de speciella symboler som används för att beskriva och poängsätta avancerad flygning när den utförs i en sekvens.
 5. fotnot

  fotnot, not, notering, kort förklarande kommentar eller hänvisning satt med mindre stil än övrig brödtext och vanligen placerad nedtill på textsidan.
 6. braxen

  braxen, Abramis brama , art i familjen karpfiskar, förekommer i norra, östra och centrala Europa och är allmän i Sverige utom i Norrlands inland, företrädesvis i lugna vatten.
 7. Henri Matisse

  Matisse, Henri, född 31 december 1869, död 3 november 1954, fransk målare, tecknare och skulptör.
 8. spont

  spont, spånt, spontfog, fog mellan brädor, bildad av not och fast eller lös fjäder.
 9. takt

  takt är det begrepp inom musiken som handlar om med vilken hastighet och i vilken rytm som tonerna flyter fram.

 10. digitalteknik

  digitalteknik, sifferteknik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret m.fl. elektroniska apparater och system.