1. notae tironianae

  notae tironianae, inom paleografin beteckning för de romerska stenografiska tecken vilka enligt en trovärdig tradition uppfanns av Ciceros frigivne slav Tiro.
 2. notae iuris

  notae iuris, inom paleografin beteckning för en omfattande förkortningsgrupp som användes i juridiska texter, huvudsakligen lagsamlingar.
 3. not

  not, förklarande anmärkning, se fotnot.
 4. hälsa

  hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom.
 5. deism

  deism, dels beteckning för en viss form av gudstro (att Gud uppfattas som avlägsen från världen och inte ingriper i det historiska skeendet, jämför Gud), dels en bestämd teologisk och religionsfilosofisk riktning som hade sin höjdpunkt under 1700-talet i Storbritannien.
 6. Ernest Hemingway

  Hemingway, Ernest, född 21 juli 1899, död 2 juli 1961, amerikansk författare, Nobelpristagare i litteratur 1954.

 7. blue note

  blue note, en tonhöjd mellan tonerna i ett tempererat tonsystem.
 8. polsk notation

  polsk notation, sätt att skriva matematiska uttryck, efter den polske matematikern Jan Łukasiewicz, detsamma som prefixnotation.
 9. jazz

  jazz, äldre stavning jass, term lanserad på 1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans.
 10. hippie

  hippie, person tillhörande hippierörelsen, en del av 1960-talets ungdomsrevolt, vars födelse brukar förläggas till stadsdelen Haight-Ashbury i San Francisco och till år 1966.