1. Henri Matisse

  Matisse, Henri, född 31 december 1869, död 3 november 1954, fransk målare, tecknare och skulptör.
 2. ad notam

  ad notam, använt i uttrycket ta något ad notam, ta något (skrivet eller sagt) till efterrättelse, lägga något på minnet.
 3. spont

  spont, spånt, spontfog, fog mellan brädor, bildad av not och fast eller lös fjäder.
 4. klassifikationssystem

  klassifikationssystem, system för att ordna böcker och annat biblioteksmaterial i ämnesgrupper, vilka förses med beteckningar som utgör grundval för bibliotekets systematiska katalog och ofta också för böckernas uppställning på hyllorna.
 5. klav

  klav, tecken i början av ett notsystem som anger namn och position för en stamton och som därmed indirekt blir bestämmande för notsystemets samtliga tonhöjdsfunktioner.
 6. bossa nova

  bossa nova, en typ av brasiliansk populärmusik som utvecklades ur sambamusiken.
 7. Liikala-noten

  Liikala-noten , den skrivelse från finländska officerare till Katarina  II som 1788 inledde Anjalaförbundets sammansvärjning mot Gustav  III.
 8. aresti-noter

  aresti-noter, de speciella symboler som används för att beskriva och poängsätta avancerad flygning när den utförs i en sekvens.
 9. galax

  galax, stjärnsystem, gravitationellt sammanhållet system av stjärnor, gas- och stoftmoln, liknande vårt eget stjärnsystem, Vintergatan.
 10. aiss

  aiss, den med ett halvt tonsteg höjda tonen a.