1. interpretation

  interpretation, filosofisk, logisk, humanvetenskaplig och estetisk term som används i ett flertal olika men delvis besläktade betydelser.
 2. James Wright

  Wright, James, 1927–80, amerikansk poet.

 3. James Bond

  James Bond, hjälte i en rad spionromaner och noveller 1953–66 av Ian Fleming.
 4. notskrift

  notskrift, symbolsystem för notering av musik uppbyggt av nottecken (noter), se notation.
 5. not

  not, note, inom folkrätten ett skriftligt meddelande som skickas från en utländsk ambassad till utrikesdepartementet i det land där ambassaden ligger eller tvärtom.
 6. note

  note, detsamma som not.
 7. NOT

  NOT, Nordic Optical Telescope eller Nordiska Optiska Teleskopet, astronomiskt teleskop på ön La Palma, Kanarieöarna.
 8. not

  not, nåt, en kantsida av en längsgående, hyvlad fördjupning i en bräda eller liknande, avsedd att fogas samman med ett utstående parti (fjäder) på en intilliggande brädas.

 9. binärkodad decimal notation

  binärkodad decimal notation, BCD-notation eller BCD-kod (engelska binary-coded decimal notation), kod som används för att representera ett decimalt tal med ett antal bitgrupper.
 10. omvänd polsk notation

  omvänd polsk notation, sätt att skriva matematiska uttryck, detsamma som postfixnotation.