1. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 2. jordnöt

  jordnöt, Arachis hypogaea, art i familjen ärtväxter.

 3. finlandssvenskar

  finlandssvenskar, sedan 1912 benämning på de invånare i Finland – eller emigranter därifrån till t.ex. Sverige och USA – som har svenska som modersmål (jämför finlandssvenska).
 4. havsormar

  havsormar, Hydrophiidae, familj kräldjur med ca 50 arter i varma hav mellan Sydafrika och Japan samt i ett bälte österut till Mexiko och Ecuador.

 5. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.
 6. Facebook

  Facebook, social medieplattform, startad 2004 och ägd av Meta Platforms Inc., Menlo Park, Kalifornien.

 7. Vasaloppet

  Vasaloppet, skidlopp från Sälen till Mora, 90 km långt.

 8. feministteologi

  feministteologi, teologi som problematiserar förhållandet mellan kön och makt.
 9. gorodki

  gorodki, ryskt nationalspel.
 10. klav

  klav, tecken i början av ett notsystem som anger namn och position för en stamton och som därmed indirekt blir bestämmande för notsystemets samtliga tonhöjdsfunktioner.