1. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 2. kurder

  kurder, sydvästasiatiskt folk som bor främst i bergsområdena i gränslandet mellan Turkiet, Iran och Irak samt i smärre områden i Syrien (Kurdistan).

 3. Israel

  Israel, stat i Mellanöstern.

 4. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.

 5. onoterad

  o`noterad adj. onoterat ORDLED: o--not-er-ad
  Svensk ordbok
 6. bottenkurs

  bottenkurs [båt`-] subst. ~en ~er ORDLED: botten--kurs-en
  Svensk ordbok
 7. notering

  note´ring subst. ~en ~ar ORDLED: not-er-ing-en
  Svensk ordbok
 8. bottenrekord

  bottenrekord [båt`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: botten--re-kord-et
  Svensk ordbok
 9. börskurs

  börs`kurs subst. ~en ~er ORDLED: börs--kurs-en
  Svensk ordbok
 10. notation

  notation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: not-at-ion-en
  Svensk ordbok