1. kostnad

  kostnad, inom nationalekonomin värdet av samtliga produktionsfaktorer som krävs för att framställa en vara eller tjänst.
 2. kinesisk mat

  kinesisk mat, mat lagad i enlighet med kinesisk tradition.

 3. europeisk rättshistoria.

  europeisk rättshistoria. Den europeiska rättsutvecklingen i äldre tid präglades framför allt av de skilda folkens egna rättstraditioner – deras sedvanerätt – och deras reception av romersk och kanonisk, inklusive mosaisk rätt.
 4. healing

  healing, helande, inom medicinsk antropologi beteckning för patientens subjektiva upplevelse av tillfrisknande.
 5. norsk skogkatt

  norsk skogkatt, ibland skogkatt, norsk semilånghårig kattras i raskategori II.
 6. notation

  notation, system att notera i skrift med användande av konventionella tecken som ges speciell innebörd eller av en speciell teckenuppsättning.

 7. Sven Hedin

  Hedin, Sven, född 19 februari 1865, död 26 november 1952, forskningsresande, författare, berömd för sina expeditioner i Centralasien.
 8. tokaj

  tokaj, Gekko gecko, art i familjen geckoödlor.
 9. djursamhälle

  djursamhälle, de djurarter som finns inom ett område och som på ett eller annat sätt påverkar varandras existensbetingelser.
 10. engelska svetten

  engelska svetten, sudor anglicus, svettsjuka, epidemisk febersjukdom som uppträdde i främst England under förra hälften av 1500-talet.