1. annotera

  annote´ra verb ~de ~t ORDLED: an-not-er-ar SUBST.: annoterande, annotering; annotation
  Svensk ordbok
 2. årsbästa

  å`rsbästa substantiverat adj., ingen böjning, neutr. ORDLED: års--bästa
  Svensk ordbok
 3. skriva upp

  skriva upp´ verb skrev skrivit, pres. skriver ORDLED: skriv-er SUBST.: uppskrivande, uppskrivning
  Svensk ordbok
 4. ad notam

  ad notam [adno`tam] adv. ORDLED: ad not-am
  Svensk ordbok
 5. tidsstudieman

  ti`dsstudieman subst. ~nen tidsstudiemän, best. plur. tidsstudiemännen ORDLED: tids-studie--mann-en
  Svensk ordbok
 6. börsnotera

  börs`notera verb ~de ~t ORDLED: börs--not-er-ar SUBST.: börsnoterande, börsnotering
  Svensk ordbok
 7. notabel

  nota´bel adj. ~t notabla ORDLED: not-abl-are
  Svensk ordbok
 8. världstid

  världstid [vä`rds-] subst. ~en ~er ORDLED: världs--tid-en
  Svensk ordbok
 9. nota bene

  nota bene [be`ne el. ben`e] adv. FÖRK.: NB
  Svensk ordbok
 10. anmärkningsvärd

  an`märkningsvärd adj. anmärkningsvärt ORDLED: an-märk-nings--värd
  Svensk ordbok