1. denotera

  denote´ra verb ~de ~t ORDLED: de-not-er-ar SUBST.: denoterande, denotering; denotation
  Svensk ordbok
 2. uppskriva

  upp`skriva verb uppskrev uppskrivit uppskriven uppskrivna, pres. uppskriver ORDLED: upp--skriv-er SUBST.: uppskrivande, uppskrivning
  Svensk ordbok
 3. mörkertal

  mör`kertal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mörk-er--tal-et
  Svensk ordbok
 4. nogsamt

  no`gsamt adv. ORDLED: nog--samt
  Svensk ordbok
 5. lägstanivå

  lä`gstanivå subst. ~n ~er ORDLED: läg-sta--niv-ån
  Svensk ordbok
 6. underförstå

  un`derförstå verb underförstod ~tt, pres. ~r ORDLED: under--för-står SUBST.: underförstående
  Svensk ordbok
 7. topp-

  topp- förled
  Svensk ordbok
 8. världsrekord

  världsrekord [vä`rds-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: världs--re-kord-et
  Svensk ordbok
 9. inregistrera

  in`registrera verb ~de ~t ORDLED: in--reg-istr-er-ar SUBST.: inregistrerande, inregistrering
  Svensk ordbok
 10. anteckna

  an`teckna verb ~de ~t ORDLED: an--teckn-ar SUBST.: antecknande, anteckning
  Svensk ordbok