1. undgå

  un`dgå verb undgick ~tt, pres. ~r ORDLED: und--går SUBST.: undgående
  Svensk ordbok
 2. börs

  2börs subst. ~en ~er ORDLED: börs-en
  Svensk ordbok
 3. kors

  1kors [kårs´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kors-et
  Svensk ordbok
 4. not

  1not subst. ~en ~er ORDLED: not-en
  Svensk ordbok
 5. krita

  1kri`ta subst. ~n kritor ORDLED: krit-an
  Svensk ordbok
 6. räkna

  rä`kna verb ~de ~t ORDLED: räkn-ar SUBST.: räknande, räkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 7. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok