1. antologi

  antologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: anto-log-in
  Svensk ordbok
 2. prångla

  prång`la verb ~de ~t ORDLED: prångl-ar SUBST.: prånglande, prångling; prångleri
  Svensk ordbok
 3. novis

  novi´s subst. ~en ~er ORDLED: nov-is-en
  Svensk ordbok
 4. arkaisk

  arka´isk adj. ~t ORDLED: arka-isk
  Svensk ordbok
 5. renovera

  renove´ra verb ~de ~t ORDLED: re-nov-er-ar SUBST.: renoverande, renovering
  Svensk ordbok
 6. tävlingsjury

  tä`vlingsjury subst. ~n ~er ORDLED: tävl-ings--jur-yn
  Svensk ordbok
 7. komponera

  kompone´ra verb ~de ~t ORDLED: kom-pon-er-ar SUBST.: komponerande, komponering; komposition
  Svensk ordbok
 8. roman

  roma´n subst. ~en ~er ORDLED: rom-an-en
  Svensk ordbok
 9. tema

  tema [te´- äv. te`-] subst. ~t, ~n äv. ~ta ORDLED: tem-at
  Svensk ordbok
 10. representera

  represente´ra verb ~de ~t ORDLED: re-pre-sent-er-ar SUBST.: representerande; representation
  Svensk ordbok