1. skottpengar

  skottpengar, nu mindre vanlig belöning eller ersättning för fällande av vissa djur, t.ex. minkar och kråkfåglar.
 2. döra

  döra, äldre svenskt namn på flera av de växtarter som nu kallas dådror eller stenörter.
 3. LTO

  LTO, lag om tillfälligt omhändertagande som gällde 1973–85.
 4. centralamerikanska flodsköldpaddor

  centralamerikanska flodsköldpaddor, Dermatemydidae, familj sköldpaddor med den enda nu levande arten centralamerikansk flodsköldpadda.
 5. Tisdagsklubben

  Tisdagsklubben, hemlig antinazistisk sammanslutning 1940–45, grundad av författaren Amelie Posse som förberedelse för en svensk motståndsrörelse.
 6. giljaker

  giljaker , äldre namn på det paleosibiriska folk som nu kallas nivcher.
 7. brandväsen

  brandväsen, gammal benämning på det som senare benämndes brandkår eller brandförsvar och nu kallas räddningstjänst.
 8. Hadrianopolis

  Hadrianopolis (grekiska Hadrianoupolis), det antika namnet på staden Edirne.
 9. lekmannapredikant

  lekmannapredikant, kristen förkunnare utan präst- eller pastorsvigning.
 10. doktorspromotion

  doktorspromotion, den högtidliga akt vid universitet och högskolor då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktor.