1. nya franska köket

  nya franska köket (franska la nouvelle cuisine), benämning på den typ av matlagning som började växa fram på 1950-talet under ledning av Paul Bocuse.
 2. fission

  fission innebär klyvning av en tung atomkärna.
 3. cellkärna

  cellkärna är den del i alla levande celler (utom bakterieceller) där kromosomerna finns.
 4. liv

  liv, egenskap hos organismer som utmärks av bland annat förmåga till fortplantning, ämnesomsättning och energiomsättning samt evolution genom naturligt urval.
 5. delta

  delta är ett lågt landområde vid mynningen av en flod eller annat vattendrag.
 6. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 7. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 8. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 9. Alexandria

  Alexandria, arabiska al-Iskandarīya, stad i norra Egypten, 200 km nordväst om Kairo.

 10. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.