1. puff

  puff subst. ~en ~ar ORDLED: puff-en
  Svensk ordbok
 2. ute

  1u`te adv.
  Svensk ordbok
 3. vaka

  1va`ka verb ~de ~t ORDLED: vak-ar SUBST.: vakande, vakning (till 3); 2vak (till 1), 2vaka (till 1)
  Svensk ordbok
 4. trygg

  trygg adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. fönster

  fön´ster subst. fönstret, plur. ~, best. plur. fönstren el. ~na ORDLED: fönstr-et
  Svensk ordbok
 6. äkta

  1äk`ta adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. volym

  voly´m subst. ~en ~er ORDLED: vol-ym-en
  Svensk ordbok
 8. kombination

  kombination [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kom-bin-at-ion-en
  Svensk ordbok
 9. uppe

  upp`e adv.
  Svensk ordbok
 10. skaffa

  skaff`a verb ~de ~t ORDLED: skaff-ar SUBST.: skaffande (till 1 och 3)
  Svensk ordbok