1. poäng

  1poäng´ subst. ~en äv. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: poäng-en
  Svensk ordbok
 2. ärende

  ä`rende subst. ~t ~n ORDLED: ärend-et
  Svensk ordbok
 3. efter

  2efter [ef`- äv. ef´-] adv.
  Svensk ordbok
 4. lag

  1lag subst. ~en ~ar ORDLED: lag-en
  Svensk ordbok
 5. in

  1in´ adv.
  Svensk ordbok
 6. värld

  värld [vä´rd] subst. ~en ~ar ORDLED: värld-en
  Svensk ordbok
 7. centrum

  cen´trum subst. centret el. ~ el. ~et, centra el. centrer el. ~ ORDLED: centr-um-et
  Svensk ordbok
 8. räcka

  1räck`a verb räckte räckt, pres. räcker ORDLED: räck-er SUBST.: räckande (till 3 och 4), räckning (till 4)
  Svensk ordbok
 9. mark

  1mark subst. ~en ~er [mar`k-] ORDLED: mark-en
  Svensk ordbok
 10. notera

  note´ra verb ~de ~t ORDLED: not-er-ar SUBST.: noterande, notering
  Svensk ordbok