1. bjuda

  bju`da verb bjöd bjudit bjuden bjudna, pres. bjuder ORDLED: bjud-er SUBST.: bjudande, bjudning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 2. skriva

  skri`va verb skrev skrivit skriven skrivna, pres. skriver ORDLED: skriv-er SUBST.: skrivande (till 1--4), skrivning (till 1--4); skrift (till 1), skriveri (till 2)
  Svensk ordbok
 3. föra

  fö`ra verb förde fört, pres. för ORDLED: för-de SUBST.: förande
  Svensk ordbok
 4. låta

  lå`ta verb lät låtit, pres. låter ORDLED: låt-er SUBST.: låtande (till 1 och 5)
  Svensk ordbok
 5. ämne

  äm`ne subst. ~t ~n ORDLED: ämn-et
  Svensk ordbok
 6. ned

  ned el. ner adv.
  Svensk ordbok
 7. väg

  väg subst. ~en ~ar ORDLED: väg-en
  Svensk ordbok
 8. öga

  ö`ga subst. ~t ögon ORDLED: ög-at
  Svensk ordbok
 9. över

  2ö´ver adv.
  Svensk ordbok
 10. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok