1. papuan

  papua´n subst. ~en ~er ORDLED: papu-an-en
  Svensk ordbok
 2. nyzeeländska

  nyzeeländska [-se`- äv. -se´-] subst. ~n nyzeeländskor ORDLED: ny-zee--länd-skan
  Svensk ordbok
 3. styv-

  styv- förled
  Svensk ordbok
 4. långlivad

  lång`livad adj. långlivat ORDLED: lång--liv-ad
  Svensk ordbok
 5. kvickrot

  kvickrot [kvik`- äv. kvik´-] subst. ~en ORDLED: kvick--rot-en
  Svensk ordbok
 6. superdepartement

  su`perdepartement subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: super--de-parte-ment-et
  Svensk ordbok
 7. uppföljning

  upp`följning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--följ-ning-en
  Svensk ordbok
 8. nyteckna

  ny`teckna verb ~de ~t ORDLED: ny--teckn-ar SUBST.: nytecknande, nyteckning
  Svensk ordbok
 9. lokalsinne

  loka`lsinne subst. ~t ORDLED: lok-al--sinn-et
  Svensk ordbok
 10. femkrona

  fem`krona subst. ~n femkronor ORDLED: fem--kron-an
  Svensk ordbok