1. teckningsrätt

  teck`ningsrätt subst. ~en ORDLED: teckn-ings--rätt-en
  Svensk ordbok
 2. aktieemission

  aktieemission [ak`tsie-] subst. ~en ~er ORDLED: aktie--e-miss-ion-en
  Svensk ordbok
 3. stadsplan

  stadsplan [stat`s-] subst. ~en ~er ORDLED: stads--plan-en
  Svensk ordbok
 4. utbyggbar

  u`tbyggbar adj. ~t ORDLED: ut--bygg-bar
  Svensk ordbok
 5. papuansk

  papua´nsk adj. ~t ORDLED: papu-an-ska
  Svensk ordbok
 6. flåsig

  flå`sig adj. ~t ORDLED: flås-ig
  Svensk ordbok
 7. sportmodell

  sportmodell [spårt`-] subst. ~en ~er ORDLED: sport--mod-ell-en
  Svensk ordbok
 8. experimentgymnasium

  experimen`tgymnasium subst. experimentgymnasiet experimentgymnasier ORDLED: ex-peri-ment--gymn-asi-et
  Svensk ordbok
 9. uppblomstring

  upp`blomstring subst. ~en ORDLED: upp--blomstr-ing-en
  Svensk ordbok
 10. utformning

  u`tformning subst. ~en ~ar ORDLED: ut--form-ning-en
  Svensk ordbok