1. framåtanda

  fram`åtanda subst. ~n ORDLED: fram-åt--and-an
  Svensk ordbok
 2. demonstratris

  demonstratri´s subst. ~en ~er ORDLED: de-monstr-at-ris-en
  Svensk ordbok
 3. maori

  2maori [-å´- el. -o´-] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. nyzeeländsk

  nyzeeländsk [-se`- el. -se´-] adj. ~t ORDLED: ny-zee--länd-ska
  Svensk ordbok
 5. grundlinje

  grun`dlinje subst. ~n ~r ORDLED: grund--linj-en
  Svensk ordbok
 6. smakprov

  sma`kprov subst. ~et, plur. ~ el. ~er ORDLED: smak--prov-et
  Svensk ordbok
 7. valfrihet

  va`lfrihet subst. ~en ORDLED: val--fri-het-en
  Svensk ordbok
 8. jägarbefolkning

  jä`garbefolkning subst. ~en ORDLED: jäg-ar--be-folk-ning-en
  Svensk ordbok
 9. tillägnelse

  till`ägnelse subst. ~n ORDLED: till--ägn-els-en
  Svensk ordbok
 10. lönerörelse

  lö`nerörelse subst. ~n ~r ORDLED: löne--rör-els-en
  Svensk ordbok