1. ämne

  äm`ne subst. ~t ~n ORDLED: ämn-et
  Svensk ordbok
 2. ned

  ned el. ner adv.
  Svensk ordbok
 3. väg

  väg subst. ~en ~ar ORDLED: väg-en
  Svensk ordbok
 4. öga

  ö`ga subst. ~t ögon ORDLED: ög-at
  Svensk ordbok
 5. över

  2ö´ver adv.
  Svensk ordbok
 6. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok
 7. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 8. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok