1. chakra

  chakra, inom hinduismen och buddhismen ett slags livsenergicentrum i människans kropp.
 2. underground

  underground, benämning som sedan 1960-talet särskilt används på alternativa politiska och kulturella strömningar utanför etablerade medier och distributionsnät.

 3. Paulo Coelho

  Coelho, Paulo, född 1947, brasiliansk författare.

 4. Lennart Hagerfors

  Hagerfors, Lennart, född 1946, författare, fil.dr (i litteraturvetenskap) 1979, en av redaktörerna för BLM 1982–87; bror till Anna-Maria Hagerfors.
 5. nyhedendom

  nyhedendom, olika försök att återuppliva förkristna nordiska och germanska religioner.
 6. qiström

  qiström (begrepp hämtat från den kinesiska divinationsformen geomanti eller fengshui), enligt nyandliga kretsar energilinjer eller kraftfält motsvarande jordstrålning.

 7. affirmation

  affirmation, i nyandligt färgade livsåskådningar en positivt formulerad fras eller sats som är tänkt att upprepas i tal, tanke eller skrift, i syfte att utövaren skall förändra sitt tänkande i önskad riktning och därmed förbättra sin livsinriktning och sina konkreta omständigheter.
 8. Maximón

  Maximón, träfigur som tillskrivs övernaturliga krafter hos bl.a. tzutujilfolket i Santiago Atitlán, Guatemala.

 9. Hans Granlid

  Granlid, Hans, 1926–99, författare, litteraturforskare.
 10. Findhorn

  Findhorn, andlig kommunitet i Skottland, grundad 1962 av Peter och Eileen Caddy samt Dorothy Maclean, alla med teosofisk bakgrund.