1. Ostia

  Ostia (italienska Ostia Antica), det antika Roms hamnstad, belägen ca 18 km sydväst om Rom.
 2. akvedukt

  akvedukt, bro som har till uppgift att föra en vattenledning med fri vattenyta eller en trafikkanal över en dalgång, en väg, en järnväg eller ett vattendrag.
 3. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 4. försvarsindustri

  försvarsindustri, i egentlig betydelse de delar av olika industribranscher som producerar förnödenheter för försvarets behov.
 5. Chicago

  Chicago, stad i delstaten Illinois, USA, vid Michigansjöns sydvästra ände.

 6. Skåne

  Skåne, Sveriges sydligaste landskap.

 7. Mexiko

  Mexico, Mexico, stat i södra Nordamerika.

 8. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 9. nyanlägga

  ny`anlägga verb nyanlade nyanlagt, pres. nyanlägger ORDLED: ny--an-lägg-er SUBST.: nyanläggande, nyanläggning
  Svensk ordbok
 10. Paris

  Paris, huvudstad i Frankrike och i regionen Île-de-France.