1. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 2. Cicero

  Cicero (Marcus Tullius Cicero), född 106 f.Kr., död 7 december 43 f.Kr., romersk talare, författare och politiker, bror till Quintus Tullius Cicero.

 3. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 4. futurism

  futurism, radikal idé- och kulturströmning i Italien som hade sin största betydelse under 1910-talet, då den även fick efterföljare i andra länder, främst i Ryssland.
 5. skepticism

  skepticism, i allmän mening en tvivlande attityd, i speciell mening en filosofisk åsiktsriktning.
 6. mediering

  mediering, allmänt i betydelsen förmedling (tyska vermittlung); grundbegrepp i psykologen Lev Vygotskijs teori om barns utveckling.
 7. Robert K. Merton

  Merton, Robert King, 1910–2003, amerikansk sociolog, professor vid Columbia University 1947–79.
 8. fallstudie

  fallstudie, datainsamlingsmetod inom samhälls- och beteendevetenskaplig samt medicinsk forskning.
 9. Joseph Haydn

  Haydn, Joseph, född 31 mars 1732, död 31 maj 1809, österrikisk tonsättare.
 10. Ebba Grön

  Ebba Grön, rockgrupp 1977–83, bestående av Joakim Thåström (sång/gitarr), Lennart ”Fjodor” Eriksson ( född 1956, bas), Gunnar ”Gurra” Ljungstedt ( född 1952, trummor) och från 1981 Stry Terrarie (egentligen Anders Sjöholm, född 1957, sång/klaviatur).