1. nyss

  nyss adv.
  Svensk ordbok
 2. nyssbemälda

  nyss`bemälda adj., maskulinum nyssbemälde el. nyss`bemälta maskulinum nyssbemälte ORDLED: nyss--be-mäl-da, nyss--be-mäl-ta
  Svensk ordbok
 3. nyssberörda

  nyss`berörda adj., maskulinum nyssberörde ORDLED: nyss--be-rör-da
  Svensk ordbok
 4. nyssnämnda

  nyss`nämnda adj., maskulinum nyssnämnde ORDLED: nyss--nämn-da
  Svensk ordbok
 5. Gregorios av Nyssa

  Gregorios av Nyssa, född ca 334, död 394, grekisk kyrkofader, biskop av Nyssa i Kappadokien, helgon.
 6. handel

  handel är ett allmänt namn på att köpa, sälja och byta varor eller tjänster.
 7. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 8. nekronjure

  nekronjure, njure som tagits ut från en nyss avliden för att transplanteras till en person med upphävd njurfunktion.
 9. tomaskristna

  tomaskristna, medlemmar av den äldsta kristna kyrkan i Sydindien, enligt traditionen grundad av aposteln Tomas.
 10. Sally Bauer

  Bauer, Sally, 1908–2001, långdistanssimmare med en rad uppmärksammade prestationer, främst under 1930-talet.