1. misshandel

  misshandel, brott mot liv och hälsa som består i att man tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller annat liknande tillstånd.
 2. vållande

  vållande, inom juridiken term vanligen med betydelsen vårdslöshet, oaktsamhet, jämför culpa.
 3. sexuellt övergrepp

  sexuellt övergrepp, sexualbrott som straffbelägger sådana sexuella handlingar som inte omfattas av brottet våldtäkt.

 4. casus

  casus, kasus, juridisk term för våda eller olyckshändelse, dvs. skadefall som inträffar utan uppsåt eller oaktsamhet från någons sida.
 5. skadestånd

  skadestånd, ersättning i pengar för skada som tillfogats annan genom en handling eller ett förhållande som man på något sätt ansvarar för – i avtalsförhållanden vanligen ett kontraktsbrott.
 6. djurplågeri

  djurplågeri, brott mot allmän ordning som enligt brottsbalken innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning, vanvård eller på annat sätt otillbörligen utsätter djur för lidande.
 7. vållande till annans död

  vållande till annans död, brott som innebär att någon av oaktsamhet orsakar en annan människas död.
 8. tidsgeografi

  tidsgeografi, dels ett allmänekologiskt synsätt, dels en metod för att beskriva hur parallellt pågående processer flätas in i varandra under ömsesidig påverkan, utvecklat av Torsten Hägerstrand och hans medarbetare på 1960-talet.
 9. varselavgift

  varselavgift, påföljd för arbetsgivare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar att ge varsel enligt lagen om anställningsfrämjande åtgärder.
 10. strikt ansvar

  strikt ansvar, skadeståndsskyldighet som inte beror av uppsåt eller oaktsamhet.