1. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 2. buffertgummi

  buffertgummi, oarmerat, vanligtvis mjukt gummi som förbinder olika armeringslager och som används i däck.
 3. slang

  slang, böjligt rör av gummi, mjukplast eller metall.
 4. kompositer

  kompositer, kompositmaterial, klass av material som innehåller två eller flera komponenter och som har egenskaper som väsentligen skiljer sig från de ingående komponenternas egenskaper.
 5. lättbetong

  lättbetong, äldre benämning gasbetong, byggnadsmaterial som tillverkas antingen av finmald sand med cement och kalk som bindemedel eller av finmald sandsten med cement och bränd kalk som bindemedel.
 6. armerad betong

  armerad betong, betong som är förstärkt med armering.
 7. bjälklag

  bjälklag, horisontell bärande byggnadsdel som åtskiljer olika våningar i en husbyggnad.