1. obalans

  o`balans subst. ~en ORDLED: o--bal-ans-en
  Svensk ordbok
 2. obalanserad

  o`balanserad adj. obalanserat ORDLED: o--bal-ans-er-ad
  Svensk ordbok
 3. Hippokrates

  Hippokrates från Kos, född ca 460, död ca 370 f.Kr., grekisk läkare.
 4. centrum–periferi-teorier

  centrum–periferi-teorier, problemformuleringar som utgår från att samhällslivets utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan centralpunkt och omkringliggande områden.
 5. mobbning

  mobbning, att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ skada eller obehag.
 6. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.

 7. Bretton Woods-systemet

  Bretton Woods-systemet, internationellt valutasystem ca 1958–73, som byggde på fasta växelkurser.
 8. terrorbalans

  terrorbalans, det dödläge som under det kalla kriget ansågs råda mellan supermakterna USA och Sovjetunionen genom den ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka varandra oacceptabel ödeläggelse.

 9. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 10. ekosofi

  ekosofi, filosofisk skola som vuxit fram under inspiration av det tilltagande engagemanget för miljöfrågor.