1. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 2. balansteori

  balansteori, socialpsykologisk teori formulerad av Fritz Heider utifrån bl.a. gestaltpsykologiska principer.
 3. population

  population, i biologin alla de individer av en och samma art som finns inom ett visst område vid en viss tidpunkt.
 4. adaptation

  adaptation, en process som innebär att individen anpassar sig till omgivningens krav, i en strävan efter jämvikt där det gäller att upphäva en obalans som har uppstått i hans samspel med miljön.
 5. kakexi

  kakexi, höggradig utmärgling till följd av betydande, långvarig undernäring.
 6. hypotension

  hypotension, lågt blodtryck.

 7. eutrof

  eutrof sägs en art vara som förekommer vid god näringstillgång.
 8. dödstecken

  dödstecken, förändringar på en kropp vilka är tecken på att döden har inträtt.
 9. utdöendeskuld

  utdöendeskuld, inom biologin antalet arter som finns kvar på en plats men som förr eller senare kommer att försvinna på grund av att miljön har förändrats.
 10. fibroadenos

  fibroadenos, cystisk bröstkörtelsjukdom, cystisk mastopati, fibrocystisk sjukdom, mammardysplasi, benämningar på ett brett spektrum av strukturella förändringar i bröstkörteln hos kvinnan, där de talrika termerna avspeglar de stora variationerna i sjukdomens förlopp och förändringarnas utseende.