1. vitamin A-syra

  vitamin A-syra, tretinoin, retinoinsyraretinsyra, retinolsyra, en omvandlingsprodukt (metabolit) av vitamin A (retinol).

 2. tidvatten

  tidvatten, ebb och flod, periodiska rörelser i havet, i jorden (se tidjord) och i atmosfären (atmosfäriskt tidvatten) vilka beror på månens och solens dragningskraft.
 3. offsetström

  offsetström, inom elektroniken benämning på den obalans i basströmmar som krävs för att balansera den differentiella ingången i en differentialförstärkare eller operationsförstärkare.
 4. restobalans

  restobalans, maskinteknisk term för den obalans som återstår efter fullgjord balansering; jämför balansering.
 5. utbytesströmning

  utbytesströmning, inom hydrauliken ett vätskeflöde som beror på hydrostatisk obalans.
 6. eutrof

  eutrof sägs en art vara som förekommer vid god näringstillgång.
 7. Lennart Schön

  Schön, Lennart, 1946–2016, ekonomihistoriker, professor vid Lunds universitet från 1992.
 8. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.

 9. kritiskt varvtal

  kritiskt varvtal, det varvtal vid vilket en rotor får hög svängningsamplitud på grund av resonans mellan rotationsfrekvens och rotorns egenfrekvens.
 10. arbetskraftsinvandring

  arbetskraftsinvandring, invandring, permanent eller tillfällig, av arbetskraft till ett land.