1. Argentina

  Argentina, stat i Sydamerika.

 2. arbetslöshet

  arbetslöshet, förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men inte finner arbete.
 3. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 4. Riksbanken

  Riksbanken, Sveriges riksbank, Stockholm, Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen.
 5. vätskebalans

  vätskebalans, salt–vattenbalans, den balans som kroppen strävar efter att hålla mellan sitt innehåll av vatten och olika oorganiska joner, framför allt natriumjoner och kloridjoner.

 6. Kosovo

  Kosovo, albanska Kosova, land på Balkanhalvön.

 7. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 8. Togo

  Togo, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 9. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 10. Kina

  Kina, stat i östra Asien.