1. informationsordning

  informationsordning, term som hänför sig till tredje världens krav på förändringar i de rådande internationella informations- och kommunikationsförhållandena.
 2. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 3. syriska inbördeskriget

  syriska inbördeskriget, väpnad konflikt i Syrien som inleddes 2011.

 4. Friedrich A. von Hayek

  Hayek, Friedrich August, von, född 8 maj 1899, död 23 mars 1992, österrikisk-brittisk ekonom och politisk filosof, 1927–31 chef för konjunkturinstitutet i Wien, 1931–50 professor i nationalekonomi vid London School of Economics, 1950–62 vid University of Chicago, därefter vid universiteten i Freiburg och Salzburg.
 5. centrum–periferi-teorier

  centrum–periferi-teorier, problemformuleringar som utgår från att samhällslivets utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan centralpunkt och omkringliggande områden.
 6. finanskrisen 2007–08

  finanskrisen 2007–08, internationell finanskris.

 7. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 8. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 9. centralbank

  centralbank, institution vars huvudmål är att upprätthålla det interna och i vissa fall det externa värdet på landets valuta.
 10. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.