1. supplementerande effekt

  supplementerande effekt, benämning som främst används vid diskussion om proteiners näringsvärde i kosten.
 2. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 3. tillväxtpol

  tillväxtpol, begrepp som används för att beskriva och analysera den polariserade ekonomiska tillväxten (dvs. att tillväxt inte sker samtidigt överallt utan koncentreras till vissa punkter), utvecklat av fransmannen François Perroux (1903–1987) på 1950-talet.
 4. translokation

  translokation, typ av kromosomavvikelse som innebär att två eller fler kromosomer brutits av och sedan läkt samman så att delar av dem bytt plats med varandra.

 5. kris

  kris, inom ekonomin plötslig och djupgående förändring av den relativa balans som råder i det cykliska samhällsekonomiska utvecklingsförloppet.
 6. bildkomposition

  bildkomposition är inom bildkonsten den inbördes ordningen mellan de olika delarna och verkningsmedlen i en bild, sedd som helhet.
 7. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 8. Erik XIV

  Erik XIV, född 13 december 1533, död 26 februari 1577, svensk kung 1560–68, son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen–Lauenburg.
 9. lynnig

  lynn`ig adj. ~t ORDLED: lynn-ig
  Svensk ordbok
 10. överspänd

  ö`verspänd adj. överspänt ORDLED: över--spän-da
  Svensk ordbok