1. Coulombs lag

  Coulombs lag, grundläggande lag i elektrostatiken.
 2. Eritrea

  Eritrea, stat i nordöstra Afrika.

 3. bostadsmarknad

  bostadsmarknad, sammanfattande benämning på de marknader där bostäder efterfrågas.

 4. offsetström

  offsetström, inom elektroniken benämning på den obalans i basströmmar som krävs för att balansera den differentiella ingången i en differentialförstärkare eller operationsförstärkare.
 5. delarbetsmarknad

  delarbetsmarknad, en del av den totala arbetsmarknaden i ett lands ekonomi.
 6. biopati

  biopati, alternativmedicinsk verksamhet som använder speciella diagnosmetoder såsom apparatur för mätning av obalanser i kroppens energiströmmar.
 7. guldflödesmekanismen

  guldflödesmekanismen, en av Richard Cantillon och David Hume under 1700-talet (oberoende av varandra) upptäckt mekanism för automatisk anpassning av betalningsbalansen i länder med guldmyntfot.
 8. kinesiologi

  kinesiologi, alternativmedicinsk metod baserad på att man genom s.k. manuell muskeltestning kan bedöma om stress, obalanser eller blockeringar finns i kroppen.
 9. nationalbudget

  nationalbudget, en översikt över utvecklingen inom olika delar av ett lands ekonomi och en prognos i ett kort- och medelfristigt perspektiv (vanligen två år, men även fem förekommer) som bl.a. utgör underlag för statsmakternas beslut rörande den ekonomiska politiken.
 10. glukos-6-fosfatdehydrogenas

  glukos-6-fosfatdehydrogenas, G-6-PD, ett enzym som katalyserar det första kemiska steget i den s.k. pentosfosfat-shunten.