1. variansanalys

  variansanalys, statistisk metod att analysera, i betydelsen dela upp, den totala variationen i ett datamaterial i ett antal komponenter som svarar mot intressanta variationsorsaker.
 2. obalanserad

  o`balanserad adj. obalanserat ORDLED: o--bal-ans-er-ad
  Svensk ordbok
 3. inversion

  inversion, omkastning 180° av läget för ett kromosomsegment.

 4. bildkomposition

  bildkomposition är inom bildkonsten den inbördes ordningen mellan de olika delarna och verkningsmedlen i en bild, sedd som helhet.
 5. tillväxtpol

  tillväxtpol, begrepp som används för att beskriva och analysera den polariserade ekonomiska tillväxten (dvs. att tillväxt inte sker samtidigt överallt utan koncentreras till vissa punkter), utvecklat av fransmannen François Perroux (1903–1987) på 1950-talet.
 6. translokation

  translokation, typ av kromosomavvikelse som innebär att två eller fler kromosomer brutits av och sedan läkt samman så att delar av dem bytt plats med varandra.

 7. supplementerande effekt

  supplementerande effekt, benämning som främst används vid diskussion om proteiners näringsvärde i kosten.
 8. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 9. lynnig

  lynn`ig adj. ~t ORDLED: lynn-ig
  Svensk ordbok
 10. överspänd

  ö`verspänd adj. överspänt ORDLED: över--spän-da
  Svensk ordbok