1. djursaga

  djursaga, folksaga där huvudrollerna spelas av djur som uppträder antropomorfiserade, dvs. med mänskliga egenskaper.

 2. underground

  underground, benämning som sedan 1960-talet särskilt används på alternativa politiska och kulturella strömningar utanför etablerade medier och distributionsnät.

 3. barntradition

  barntradition avser i första hand de traditioner som barn själva förmedlar sinsemellan, särskilt i form av berättande, i andra hand de traditioner som vuxna förmedlar till barn.
 4. graffiti

  graffiti [-fi´- el. -fit´-] subst. ~n ORDLED: graff-it-in
  Svensk ordbok