1. observation

  observation, iakttagelse, registrering av ett intryck, vetenskaplig metod för insamling av data för att fastställa fakta och förhållanden.
 2. observation

  observation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ob-serv-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. deltagande observation

  deltagande observation, deltagarobservation, samhällsvetenskaplig metod, i första hand använd inom kultur- och socialantropologi, etnologi, folkloristik och sociologi, innebärande att forskaren personligen lever i det kulturella och sociala sammanhang som studeras.
 4. observationsinventering

  observationsinventering, inventering av en viltstam genom analys av gjorda observationer av viltarten.
 5. observationsundersökning

  observationsundersökning, inom medicinen samt beteende- och samhällsvetenskaperna term för vetenskaplig studie där observationer (data) insamlas utan att någon potentiellt påverkande åtgärd (intervention) sätts in inom ramen för undersökningen.
 6. observationsinlärning

  observationsinlärning, detsamma som modellinlärning.
 7. observationsundervisning

  observationsundervisning, tidigare form av specialundervisning i grundskolan.
 8. observationslista

  observationslista, OBS-lista, särskild lista över aktier i bolag som är under granskning av börsen på grund av brister i bolagets information eller osäkerhet om dess situation.
 9. observationstermin

  observationstermin, det tidsavsnitt på några minuters längd under vilket de olika momenten i en väderobservation utförs.
 10. observationsklass

  observationsklass [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: ob-serv-at-ions--klass-en
  Svensk ordbok