1. T.S. Eliot

  Eliot, Thomas Stearns, född 26 september 1888, död 4 januari 1965, amerikansk-brittisk poet, kritiker och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1948.

 2. anomali

  anomali, avvikelse från det normala, från en regel eller lag, orimligt förhållande; inom vetenskapsteorin brott mot de förväntningar som en förhärskande teoribildning skapar, dvs. observationer, experiment eller slutsatser som antingen inte kan förklaras av eller är oförenliga med teorin.
 3. Salomon August Andrée

  Andrée, Salomon August, född 18 oktober 1854, död i oktober 1897, ingenjör, fysiker, polarforskare.
 4. terresternavigation

  terresternavigation, traditionell navigation där observationer görs optiskt eller akustiskt av föremål och fenomen på jorden samt sådan radioteknisk navigation som enbart använder jordbaserade sändare.
 5. ufo

  ufo, oidentifierat flygande föremål, fenomen på himlen som på grund av . otillräckliga observationer inte går att säkert identifiera.
 6. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.

 7. fysiologi

  fysiologi, läran om hur levande organismer, deras organ och vävnader fungerar.
 8. John B. Watson

  Watson, John Broadus, 1878–1958, amerikansk psykolog, professor vid Johns Hopkins University, Baltimore, 1908–20, grundare av behaviorismen.
 9. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 10. interferens

  interferens, fenomen som uppträder vid samverkan mellan två eller flera vågrörelser.