1. Carl Sagan

  Sagan, Carl, född 9 november 1934, död 20 december 1996, amerikansk astronom och popularisator, professor i astronomi och rymdforskning vid Cornell University från 1970.

 2. meteor

  meteor, ”stjärnfall”, det ljusstreck som kortvarigt syns på stjärnhimlen när en liten kropp, en meteoroid, från rymden med hög hastighet faller in i jordatmosfären.

 3. auspicier

  auspicier betecknade i det antika Rom dels tecken som ansågs sända av gudarna, dels observationer och tolkning av dem.
 4. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 5. Andromedagalaxen

  Andromedagalaxen, M 31, NGC 224, förr kallad Andromedanebulosan, spiralgalax av typ Sb i stjärnbilden Andromeda.
 6. patologi

  patologi, sjukdomslära, läran om sjukdomarnas orsak och utveckling, framför allt med utgångspunkt från förändringar i byggnaden av celler, vävnader och organ.
 7. ufo

  ufo, oidentifierat flygande föremål, fenomen på himlen som på grund av . otillräckliga observationer inte går att säkert identifiera.
 8. UT

  UT, Universal Time, världstid, beteckning för det gängse systemet för noggrann internationell tidsangivelse.
 9. Johannes Kepler

  Kepler, Johannes, född 27 december 1571, död 15 november 1630, tysk astronom.
 10. gauge

  gauge, engelsk fackterm som står för några av de mest fundamentala begreppen inom den moderna fysiken, särskilt inom kvantfältteorin.