1. mörk energi

  mörk energi, i kosmologi en föreslagen energiform som är jämnt utspridd i hela universum och vars tyngdkraft, till skillnad mot vanliga energiformers, verkar frånstötande i stället för tilldragande.
 2. John B. Watson

  Watson, John Broadus, 1878–1958, amerikansk psykolog, professor vid Johns Hopkins University, Baltimore, 1908–20, grundare av behaviorismen.
 3. solfläck

  solfläck, område i solens fotosfär med sänkt temperatur, vilket därför ter sig mörkare än den hetare omgivningen.

 4. Klaudios Ptolemaios

  Ptolemaios, Klaudios, död ca 170 e.Kr., grekisk astronom, geograf och matematiker, verksam i Alexandria.
 5. attityd

  attityd, kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt.
 6. smittkoppsvaccin

  smittkoppsvaccin, det första vaccinet som utvecklades, med utgångspunkt i en allmän observation i slutet av 1700-talet att mjölkerskor som fått kokoppor var skyddade mot den livshotande sjukdomen smittkoppor.
 7. Florence Nightingale

  Nightingale, Florence, född 12 maj 1820, död 13 augusti 1910, brittisk hälso- och sjukvårdsreformator, samhällsforskare, sjuksköterska.

 8. Auguste Comte

  Comte, Auguste, född 19 januari 1798, död 5 september 1857, fransk samhällsfilosof, ofta betraktad som grundare av positivismen och sociologin.
 9. norrsken

  norrsken, aurora borealis, och sydsken, aurora australis, med det gemensamma namnet polarsken, ljusfenomen på himlen som företrädesvis kan ses i jordens polarområden.
 10. Keplers lagar

  Keplers lagar, tre empiriska regler för planeternas rörelser.