1. nederbörd

  nederbörd, det vatten som i flytande eller fast form tillförs jordytan från atmosfären.
 2. Aristofanes

  Aristofanes, ca 445–ca 385 f.Kr., komediförfattare i Athen, den främste företrädaren för den gammalattiska komedin, högt uppskattad redan i sin samtid.
 3. kryptologi

  kryptologi, den vetenskap som behandlar matematiska metoder för säkra kommunikationssystem.
 4. Helsingborg

  Helsingborg, centralort (stad) i Helsingborgs kommun, Skåne (Skåne län); 104 250 invånare (2016).

 5. Vetenskapsakademien

  Vetenskapsakademien, egentligen Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, Stockholm, akademi grundad 1739.
 6. barn- och ungdomsvård

  barn- och ungdomsvård, benämning på vissa insatser inom ramen för socialtjänstens omsorg om barn och ungdom.
 7. inka

  inka, quechua-talande urfolk och förcolumbisk statsbildning i västra Sydamerika; ordet har även använts för dess härskare.

 8. arkeologi

  arkeologi, vetenskap som skapar historia utifrån undersökningar av materiella lämningar efter mänskligt liv.
 9. kriminologi

  kriminologi, det vetenskapliga studiet av brottsligheten.

 10. internationell ekonomi

  internationell ekonomi, den del av nationalekonomin som behandlar orsakerna till, och de samhällsekonomiska konsekvenserna av, ekonomiska transaktioner mellan länder.