1. anomali

  anomali, avvikelse från det normala, från en regel eller lag, orimligt förhållande; inom vetenskapsteorin brott mot de förväntningar som en förhärskande teoribildning skapar, dvs. observationer, experiment eller slutsatser som antingen inte kan förklaras av eller är oförenliga med teorin.
 2. kvantfysik

  kvantfysik, gren av fysiken som började utvecklas omkring sekelskiftet 1900 och som beskriver atomära och subatomära system – även kallade mikrokosmos (jämför atom, atomkärna).

 3. Eratosthenes

  Eratosthenes från Kyrene, ca 276–ca 194 f.Kr., grekisk vetenskapsman och diktare.
 4. Milton Friedman

  Friedman, Milton, född 31 juli 1912, död 16 november 2006, amerikansk nationalekonom och statistiker, professor vid universitetet i Chicago 1948–77, erhöll Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1976.
 5. montessoripedagogik

  montessoripedagogik, pedagogik grundad på Maria Montessoris observationer av barn, vilka ledde till en övertygelse om att barnet i samspel med omgivningen strävar efter att utveckla sig självt.
 6. brownsk rörelse

  brownsk rörelse, oregelbunden rörelse hos små lätta föremål som är uppslammade i en vätska eller svävar i en gas, t.ex. rökpartiklar i luft.
 7. epigenetik

  epigenetik, vetenskapen om kemiska förändringar i arvsmassan som långsiktigt påverkar en gen på annat sätt än genom förändring av deras sekvens av kvävebaser.

 8. Kepler

  Kepler, Keplerteleskopet, satellit uppsänd av NASA som 2009–18 sökte efter planeter kring andra stjärnor.

 9. logisk positivism

  logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

 10. Hubbleteleskopet

  Hubbleteleskopet (efter Edwin P. Hubble), Hubble Space Telescope, HST, astronomiskt spegelteleskop i omloppsbana kring jorden, utvecklat av NASA och ESA.