1. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 2. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 3. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 4. observationsinventering

  observationsinventering, inventering av en viltstam genom analys av gjorda observationer av viltarten.
 5. observationsinlärning

  observationsinlärning, detsamma som modellinlärning.
 6. observationsundervisning

  observationsundervisning, tidigare form av specialundervisning i grundskolan.
 7. observationslista

  observationslista, OBS-lista, särskild lista över aktier i bolag som är under granskning av börsen på grund av brister i bolagets information eller osäkerhet om dess situation.
 8. observationstermin

  observationstermin, det tidsavsnitt på några minuters längd under vilket de olika momenten i en väderobservation utförs.
 9. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 10. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.