1. oidipuskomplex

  oidipuskomplex, begrepp myntat av Sigmund Freud i anslutning till den grekiska myten om kung Oidipus, som slog ihjäl sin far och äktade sin mor.
 2. naturvetenskap

  naturvetenskap, den sammanfattande benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar.
 3. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 4. Tycho Brahe

  Brahe, Tycho (Tyge), född 14 december 1546, död 24 oktober 1601, dansk astronom; jämför släktartikel Brahe.
 5. friktion

  friktion, motstånd mot glidning mellan två kroppar i kontakt.
 6. social inlärning

  social inlärning, inlärning av sociala beteenden.
 7. supernova

  supernova, våldsamt exploderande stjärna; explosionen kan innebära slutet för stjärnans aktiva liv.
 8. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 9. Johannes Kepler

  Kepler, Johannes, född 27 december 1571, död 15 november 1630, tysk astronom.
 10. lufttryck

  lufttryck, det tryck som atmosfären utövar på varje föremål som den står i kontakt med.