1. lufttryck

  lufttryck, det tryck som atmosfären utövar på varje föremål som den står i kontakt med.
 2. meteor

  meteor, ”stjärnfall”, det ljusstreck som kortvarigt syns på stjärnhimlen när en liten kropp, en meteoroid, från rymden med hög hastighet faller in i jordatmosfären.

 3. hypotetisk-deduktiv metod

  hypotetisk-deduktiv metod, enligt en tämligen spridd filosofisk uppfattning den metod som empiriska vetenskaper följer för att pröva teoriers riktighet.
 4. falsifikation

  falsifikation, vetenskapsteoretisk term använd om det som vederlägger en vetenskaplig teori.
 5. frenologi

  frenologi, läran att man kan utläsa en människas karaktär utifrån skallens form.
 6. modellinlärning

  modellinlärning, observationsinlärning, inlärning genom observation av andras beteenden.
 7. bildbehandling

  bildbehandling, i allmän betydelse behandling av bilder med avsikt att förbättra eller på annat sätt förändra informationen i bilden.
 8. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 9. John Dalton

  Dalton, John, född 6 september 1766, död 27 juli 1844, brittisk fysiker och kemist, den moderna atomteorins grundare.
 10. fysiologi

  fysiologi, läran om hur levande organismer, deras organ och vävnader fungerar.