1. Europa

  Europa, Jupiter II, en av planeten Jupiters fyra största, så kallade galileiska månar.
 2. John B. Watson

  Watson, John Broadus, 1878–1958, amerikansk psykolog, professor vid Johns Hopkins University, Baltimore, 1908–20, grundare av behaviorismen.
 3. mörk energi

  mörk energi, i kosmologi en föreslagen energiform som är jämnt utspridd i hela universum och vars tyngdkraft, till skillnad mot vanliga energiformers, verkar frånstötande i stället för tilldragande.
 4. Köppens klimatklassificering

  Köppens klimatklassificering, klimatklassificering i global skala.
 5. norrsken

  norrsken, aurora borealis, och sydsken, aurora australis, med det gemensamma namnet polarsken, ljusfenomen på himlen som företrädesvis kan ses i jordens polarområden.
 6. smittkoppsvaccin

  smittkoppsvaccin, det första vaccinet som utvecklades, med utgångspunkt i en allmän observation i slutet av 1700-talet att mjölkerskor som fått kokoppor var skyddade mot den livshotande sjukdomen smittkoppor.
 7. proxydata

  proxydata, data extraherade ur klimatarkiv som ger information om klimatet i historisk och förhistorisk tid. 

 8. solfläck

  solfläck, område i solens fotosfär med sänkt temperatur, vilket därför ter sig mörkare än den hetare omgivningen.

 9. Auguste Comte

  Comte, Auguste, född 19 januari 1798, död 5 september 1857, fransk samhällsfilosof, ofta betraktad som grundare av positivismen och sociologin.
 10. attityd

  attityd, kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt.