1. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 2. mikrobiologi

  mikrobiologi, vetenskap som omfattar studiet av mikroorganismer, dvs. encelliga organismer som är osynliga för blotta ögat och som vanligen kräver speciellt anpassad teknik för att kunna studeras.
 3. antropologi

  antropologi, omfattar av hävd främst fysisk antropologi (studiet av människosläktets utveckling och fysiska karakteristika) samt kultur- och socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och samhällstyper).

 4. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 5. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 6. hälso- och sjukvård

  hälso- och sjukvård, verksamheter som avser att medicinskt förebygga, undersöka och behandla sjukdomar och skador.