1. observation

  observation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ob-serv-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. observationsklass

  observationsklass [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: ob-serv-at-ions--klass-en
  Svensk ordbok
 3. observationsklinik

  observationsklinik [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: ob-serv-at-ions--klin-ik-en
  Svensk ordbok
 4. vädersatellit

  vä`dersatellit subst. ~en ~er ORDLED: väder--satell-it-en
  Svensk ordbok
 5. upptagningshem

  upp`tagningshem subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: upp-tag-nings--hemm-et
  Svensk ordbok
 6. medelfel

  me`delfel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: medel--fel-et
  Svensk ordbok
 7. radioteleskop

  ra`dioteleskop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: radio--tele-skop-et
  Svensk ordbok
 8. typvärde

  ty`pvärde subst. ~t ~n ORDLED: typ--värd-et
  Svensk ordbok
 9. väderskepp

  vä`derskepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: väder--skepp-et
  Svensk ordbok
 10. uppsikt

  upp`sikt subst. ~en ORDLED: upp--sikt-en
  Svensk ordbok