1. intervjuundersökning

  intervju`undersökning subst. ~en ~ar ORDLED: inter-vju--under-sök-ning-en
  Svensk ordbok
 2. celest

  celes´t adj., neutr. ~ ORDLED: cel-est
  Svensk ordbok
 3. spridning

  spri`dning subst. ~en ~ar ORDLED: sprid-ning-en
  Svensk ordbok
 4. astronomisk

  astronomisk [-å´m-] adj. ~t ORDLED: astro-nom-isk
  Svensk ordbok
 5. empirisk

  empi´risk adj. ~t ORDLED: em-pir-isk
  Svensk ordbok
 6. observandum

  observan`dum subst., best. f. ~ el. ~et, plur. ~ el. observanda ORDLED: ob-serv-and-um
  Svensk ordbok
 7. mikroskop

  mikroskop [-skå´p] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mikro-skop-et
  Svensk ordbok
 8. heliostat

  heliosta´t subst. ~en ~er ORDLED: helio-stat-en
  Svensk ordbok
 9. observatorium

  observatorium [-o`r- äv. -o´r-] subst. observatoriet observatorier ORDLED: ob-serv-at-ori-et
  Svensk ordbok
 10. synoptisk

  synoptisk [-åp´-] adj. ~t ORDLED: syn-opt-isk
  Svensk ordbok